§ 2. - Zatwierdzenie instrukcji o prowadzeniu ewidencji pojazdów mechanicznych przez jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych.

Monitor Polski

M.P.1953.A-77.923

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1957 r.
§  2.
1.
Instrukcja dotyczy jednostek organizacyjnych administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych.
2.
Instrukcja nie dotyczy władz i jednostek wojskowych oraz władz i organów bezpieczeństwa publicznego.