§ 1. - Zatwierdzenie instrukcji o prowadzeniu ewidencji pojazdów mechanicznych przez jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych.

Monitor Polski

M.P.1953.A-77.923

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1957 r.
§  1.
Zatwierdza się instrukcję o prowadzeniu ewidencji pojazdów mechanicznych przez jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.