Zatwierdzenie herbu miasta Nieświeża.

Monitor Polski

M.P.1936.242.429

Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1936 r.