Zatwierdzenie herbu miasta Kamionki Strumiłowej.

Monitor Polski

M.P.1936.243.431

Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1936 r.