Zatwierdzenie herbu miasta Aleksandrowa.

Monitor Polski

M.P.1936.246.438

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1936 r.