§ 5. - Zatwierdzenie cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe.

Monitor Polski

M.P.1959.17.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.