§ 3. - Zatwierdzenie cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe.

Monitor Polski

M.P.1959.17.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  3.
Kosztorysy opracowane na podstawie cenników oraz katalogów norm kosztorysowych wymienionych w § 1, sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, uznaje się za ważne.