§ 1. - Zatwierdzenie cennika nr 6-Z/97 "Paliwa gazowe do dystrybucji".

Monitor Polski

M.P.1996.84.741

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1996 r.
§  1.
1.
Zatwierdza się cennik nr 6-Z/97 "Paliwa gazowe do dystrybucji".
2.
Cennik, o którym mowa w ust. 1, będzie udostępniony w siedzibie zarządu i oddziałów terenowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.