§ 5. - Zaszeregowanie do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach... - M.P.1968.46.324 - OpenLEX

§ 5. - Zaszeregowanie do grup uposażenia nauczycieli studium wojskowego zatrudnionych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych.

Monitor Polski

M.P.1968.46.324

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1968 r.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1968 r.