Zaświadczenia służące za podstawę do zwolnienia od cła przedmiotów pokazowych i pomocy naukowych.

Monitor Polski

M.P.1938.188.360

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1938 r.