§ 4. - Zasady zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.

Monitor Polski

M.P.1983.37.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.
§  4.
1.
Wykaz rzeczowy materiałów importowanych z państw zaliczonych do II obszaru płatniczego, przewidzianych do centralnego finansowania, zawiera załącznik nr 4 do uchwały. Ilości tych materiałów określa centralny plan roczny. Środkami na realizację tego importu dysponuje Minister Handlu Zagranicznego w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Materiałowej.
2.
Eksport materiałów objętych obowiązkowym pośrednictwem:
1)
dla których bilanse centralne zatwierdza Rada Ministrów, oraz maszyn budowlanych i środków transportu, wymienionych w załączniku nr 3 do uchwały, ponad ilości ujęte w bilansach centralnych wymaga każdorazowo zgody Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
2)
dla których bilanse centralne zatwierdza Minister Gospodarki Materiałowej, ponad ilości ujęte w bilansach centralnych wymaga każdorazowo jego zgody.