§ 11. - Zasady zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.

Monitor Polski

M.P.1983.37.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1985 r.
§  11.
Właściwi ministrowie zapewnią stosowanie przez jednostki obrotu wymienione w załączniku nr 2 do uchwały, w stosunku do których ministrowie ci wykonują funkcje organu założycielskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 122, z 1982 r. Nr 45, poz. 289 oraz z 1983 r. Nr 36, poz. 289 i Nr 39, poz. 176), wytycznych Ministra Gospodarki Materiałowej w zakresie zaopatrzenia materiałowo-technicznego.