§ 9. - Zasady zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

Monitor Polski

M.P.1958.23.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1962 r.
§  9.
1.
Listy towarów dopuszczonych do nabywania ze źródeł uspołecznionych (§ 1 pkt 5) przez prywatne przedsiębiorstwa handlu detalicznego artykułami przemysłowymi ustalać będzie Ministerstwo Handlu Wewnętrznego na wniosek centralnych zarządów handlu wewnętrznego, central spółdzielczych oraz organizacji nadrzędnych jednostek zbytu innych resortów.
2.
Organy administracji handlu prezydiów wojewódzkich rad narodowych i rad narodowych miast wyłączonych z województw określają ilości i szczegółowe asortymenty towarów, o których mowa w ust. 1.
3.
Artykuły przemysłowe przeznaczone do sprzedaży prywatnym przedsiębiorstwom powinny być rozdzielane przez organy administracji handlu prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych zgodnie z wnioskami właściwych miejscowo zrzeszeń prywatnego handlu i usług.