§ 4. - Zasady zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

Monitor Polski

M.P.1958.23.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1962 r.
§  4.
Zaopatrzenie w jednostkach handlu hurtowego, o których mowa w § 1 pkt 5, może się odbywać tylko na zasadach określonych w zarządzeniu.