§ 11. - Zasady zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

Monitor Polski

M.P.1958.23.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1962 r.
§  11. 10
W przypadkach uznanych za uzasadnione organy administracji handlu prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych mogą udzielać upoważnień prywatnym zakładom gastronomicznym na zakup artykułów zaopatrzeniowych w określonych jednostkach uspołecznionego handlu detalicznego na zasadach ustalonych w zarządzeniu nr 354 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 23 października 1954 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie prowadzenia przez jednostki handlu detalicznego sprzedaży dla konsumentów zbiorowych oraz dla rzemieślników w zakresie artykułów przemysłowych.
10 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1958 r. (M.P.59.6.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1958 r.