§ 1. - Zasady zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

Monitor Polski

M.P.1958.23.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1962 r.
§  1.
Źródłami zaopatrzenia prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego w artykuły spożywcze i przemysłowe są:
1)
nie uspołeczniona drobna wytwórczość (przemysł prywatny, rzemiosło, chałupnictwo, przemysł domowy i ludowy) oraz składnice skupu artykułów drobnej wytwórczości;
2)
produkcja rolna w zakresie produktów dopuszczonych do skupu wolnorynkowego przez przedsiębiorstwa nie uspołecznione oraz prywatne hurtownie artykułami spożywczo-rolnymi;
3) 1
zakup od indywidualnych rybaków ryb morskich i słodkowodnych, z wyjątkiem łososiowatych (łososie, trocie), węgorzy i sandaczy;
4)
zakup od ludności przedmiotów używanych oraz towarów z przesyłek zagranicznych i towarów nabytych przez zbywających w instytucjach zajmujących się eksportem wewnętrznym;
5)
państwowe i spółdzielcze jednostki handlu hurtowego oraz uspołecznione zakłady produkcyjne w branżach, w których nie występują jednostki handlu hurtowego.
1 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1958 r. (M.P.59.6.26) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1958 r.