§ 6. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii. - M.P.1974.23.134 - OpenLEX

§ 6. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii.

Monitor Polski

M.P.1974.23.134

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1975 r.
§  6.
Upoważnia się kierowników zakładów weterynarii do tworzenia specjalnego funduszu nagród w wysokości 1,7% planowanego osobowego funduszu płac z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.