§ 3. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii. - M.P.1974.23.134 - OpenLEX

§ 3. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii.

Monitor Polski

M.P.1974.23.134

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1975 r.
§  3.
1.
Dla pracowników zakładów weterynarii ustala się kwotowy dodatek za wysługę lat uzależniony od okresu pracy w wysokości:
1)
dla lekarzy weterynarii i innych pracowników z wyższym wykształceniem bez względu na zajmowane stanowisko - od 200 zł do 800 zł miesięcznie,
2)
dla pracowników średniego personelu weterynaryjnego oraz dla innych pracowników ze średnim wykształceniem - od 150 zł do 600 zł miesięcznie,
3)
dla pozostałych pracowników z wykształceniem podstawowym, zasadniczym i innym - od 100 zł do 300 zł miesięcznie.
2.
Szczegółowe zasady przyznawania, obliczania i wypłaty dodatków, o których mowa w ust. 1, ustali Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.