§ 15. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii. - M.P.1974.23.134 - OpenLEX

§ 15. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii.

Monitor Polski

M.P.1974.23.134

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1975 r.
§  15.
Na pokrycie skutków finansowych związanych z regulacją płac pracowników zakładów weterynarii przeznacza się kwotę 148 mln złotych w skali rocznej, a w roku 1974 - 74 mln zł netto.