§ 11. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii. - M.P.1974.23.134 - OpenLEX

§ 11. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii.

Monitor Polski

M.P.1974.23.134

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1975 r.
§  11.
1.
Podwyższenie stawek wynagrodzenia zasadniczego lub dodatku funkcyjnego w ramach danego stanowiska nie może być dokonywane częściej niż co 2 lata, z wyjątkiem awansowania w związku z podwyższeniem kwalifikacji lub zmianą stanowiska pracy.
2.
W uzasadnionych wypadkach pracownik może być awansowany o dwie grupy wynagrodzenia zasadniczego w ramach stawek przewidzianych dla danego stanowiska za zgodą jednostki nadrzędnej.
3.
Przyznanie lub podwyższenie wysokości dodatku specjalnego nie stanowi przeszkody w awansowaniu pracownika do wyższej grupy wynagrodzenia zasadniczego.