§ 6. - Zasady wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych. - M.P.1956.103.1192 - OpenLEX

§ 6. - Zasady wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych.

Monitor Polski

M.P.1956.103.1192

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  6.
1.
Czas pracy dozorców, portierów i strażników poczynając od dnia 1 stycznia 1957 r. nie może przekraczać 8 godzin na dobę.
2.
Pracownikom, o których mowa w ust. 1, przysługuje w tygodniu jeden dzień (pełne 24 godziny) wolny od pracy, z tym że co trzeci tydzień dzień wolny od pracy powinien przypadać w niedzielę.