§ 2. - Zasady wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych. - M.P.1956.103.1192 - OpenLEX

§ 2. - Zasady wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych.

Monitor Polski

M.P.1956.103.1192

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  2.
Za szkoły wyższe w rozumieniu zarządzenia uważa się szkoły objęte przepisami:
1)
ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1956 r. Nr 45, poz. 205),
2)
dekretu z dnia 16 września 1953 r. o szkolnictwie artystycznym (Dz. U. Nr 43, poz. 212).