§ 5. - Zasady ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.1990.43.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 1996 r.
§  5.
W umowach, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, strony postanawiają, że roczna należność za korzystanie z mienia Skarbu Państwa jest ustalana według zasad określonych w § 3 lub w § 4.