§ 4. - Zasady ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.

Monitor Polski

M.P.1990.2.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1990 r.
§  4.
Minister Finansów i Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą współdziałają z Prezesem Narodowego Banku Polskiego przy ustalaniu poziomu kursu i jego zmianach.