§ 6. - Zasady udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej. - M.P.1981.20.191 - OpenLEX

§ 6. - Zasady udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej.

Monitor Polski

M.P.1981.20.191

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1981 r.
§  6.
Osobom wymienionym w § 1 pkt 1 kredyt inwestycyjny może być udzielony, jeżeli planowany rozmiar produkcji nie będzie wymagać stałego zatrudniania siły najemnej oraz będzie dostosowany do zasobów własnej bazy paszowej, z wyjątkiem rodzajów produkcji wymagających wyłącznie specjalistycznych pasz pochodzenia przemysłowego.