§ 7. - Zasady składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

Monitor Polski

M.P.1965.43.240

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1965 r.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.