§ 6. - Zasady składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

Monitor Polski

M.P.1965.43.240

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1965 r.
§  6.
1.
Przepisy §§ 2, 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do składania w spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych gotówki osoby pozostającej pod opieką.
2.
Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do składania w Powszechnej Kasie Oszczędności albo w spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych gotówki osób pozostających pod kuratelą.