§ 5. - Zasady składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

Monitor Polski

M.P.1965.43.240

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1965 r.
§  5.
W razie ustania opieki z mocy prawa sąd wydaje osobie, która pozostawała pod opieką, zaświadczenie o ustaniu opieki w celu przedstawienia zaświadczenia Powszechnej Kasie Oszczędności.