§ 4. - Zasady składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

Monitor Polski

M.P.1965.43.240

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1965 r.
§  4.
1.
Powszechna Kasa Oszczędności dokonuje wypłat z rachunku na podstawie przedstawionego przez opiekuna zezwolenia sądu opiekuńczego na daną wypłatę. W zezwoleniu sąd wskazuje imię i nazwisko opiekuna oraz osoby pozostającej pod opieką, numer książeczki oszczędnościowej i kwotę wypłaty.
2.
Sąd opiekuńczy może wydać zezwolenie, uprawniające opiekuna do podejmowania z tego rachunku przez czas ściśle oznaczony gotówki do wysokości określonej w zezwoleniu.