§ 3. - Zasady składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

Monitor Polski

M.P.1965.43.240

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1965 r.
§  3.
Powszechna Kasa Oszczędności dokonuje powyższych czynności po przedstawieniu przez opiekuna zaświadczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu go opiekunem.