§ 2. - Zasady składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

Monitor Polski

M.P.1965.43.240

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1965 r.
§  2.
1.
Powszechna Kasa Oszczędności wystawia na wkład książeczkę oszczędnościową na imię i nazwisko osoby pozostającej pod opieką, zastrzegając w książeczce dokonywanie wypłat tylko do rąk opiekuna.
2.
Powszechna Kasa Oszczędności na żądanie opiekuna dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, także w książeczkach oszczędnościowych, otwartych przez osobę pozostającą pod opieką, albo przez inne osoby na jej rzecz, bez takiego zastrzeżenia.