§ 1. - Zasady składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

Monitor Polski

M.P.1965.43.240

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1965 r.
§  1.
Gotówkę osoby pozostającej pod opieką opiekun składa w Powszechnej Kasie Oszczędności albo w spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej na rachunku, stanowiącym oprocentowany wkład oszczędnościowy.