§ 5. - Zasady sfinansowania działalności inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowych, prowadzonej w ramach planów inwestycyjnych... - M.P.1956.40.512 - OpenLEX

§ 5. - Zasady sfinansowania działalności inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowych, prowadzonej w ramach planów inwestycyjnych 1953 i 1954 r. w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1956.40.512

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1956 r.
§  5.
1. 1
Spółdzielnie, które kontynuują program budowy rozpoczęty w latach 1953 i 1954 przy pomocy środków z funduszów spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, obowiązane są uzupełnić środki własne do wysokości 30% kosztów programu budowy na 1955 r. w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia oraz w zakresie kosztów programu na 1956 r. w terminie do dnia 31 grudnia 1956 r.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną objęte przez Bank Inwestycyjny konwersją (§ 1 ust. 1).
1 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 października 1956 r. (M.P.56.101.1172) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 grudnia 1956 r.