§ 4. - Zasady sfinansowania działalności inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowych, prowadzonej w ramach planów inwestycyjnych... - M.P.1956.40.512 - OpenLEX

§ 4. - Zasady sfinansowania działalności inwestycyjnej spółdzielni mieszkaniowych, prowadzonej w ramach planów inwestycyjnych 1953 i 1954 r. w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1956.40.512

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1956 r.
§  4.
O ile spłata części pożyczek przewidziana w § 3 ust. 1 nie zostanie dokonana w ciągu 3 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia, całość pożyczek udzielonych przez centrale spółdzielni staje się natychmiast wymagalna.