§ 5. - Zasady przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych. - M.P.1972.8.56 - OpenLEX

§ 5. - Zasady przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych.

Monitor Polski

M.P.1972.8.56

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1972 r.
§  5.
Pracownik, który zaprzestał używania własnego pojazdu do celów służbowych, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wydział zdrowia i opieki społecznej prezydium powiatowej rady narodowej.