§ 2. - Zasady przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych. - M.P.1972.8.56 - OpenLEX

§ 2. - Zasady przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych.

Monitor Polski

M.P.1972.8.56

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1972 r.
§  2.
1.
Wysokość ryczałtu ustala się przez pomnożenie przyznanego limitu przebiegu kilometrów pojazdu przez stawkę określoną w § 17 zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 12 marca 1968 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych (Monitor Polski Nr 12, poz. 78).
2.
Limit przebiegu kilometrów ustala się w granicach do 700 km miesięcznie dla samochodu osobowego oraz do 600 km dla motocykla lub motoroweru. W uzasadnionych wypadkach limit przebiegu może być wyższy, jednak nie więcej niż o 25%.
3.
Ryczałt nie przysługuje za okres urlopu wypoczynkowego, choroby trwającej powyżej 6 dni oraz w razie braku możliwości dysponowania sprawnym pojazdem w okresie ponad 6 dni.