§ 1. - Zasady przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych. - M.P.1972.8.56 - OpenLEX

§ 1. - Zasady przyznawania fachowym pracownikom służby zdrowia ryczałtu za używanie własnych pojazdów do celów służbowych.

Monitor Polski

M.P.1972.8.56

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1972 r.
§  1.
1.
Fachowym pracownikom służby zdrowia, zatrudnionym w zakładach opieki zdrowotnej otwartej i placówkach terenowych tych zakładów, w aptekach otwartych i punktach aptecznych oraz żłobkach położonych na obszarze gromad, osiedli lub miast liczących do 2.000 mieszkańców, przysługuje ryczałt za używanie własnego samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru do celów służbowych.
2.
Przez wymienione w ust. 1 cele służbowe rozumie się wyjazdy związane z:
1)
wizytami domowymi u chorych,
2)
wizytami patronażowymi i środowiskowymi,
3)
dojazdami do żłobków, przedszkoli, szkół i zakładów pracy dla przeprowadzania przeglądów i badań lekarskich,
4)
dojazdami do najbliższego szpitala na szkolenie lub specjalizację.