§ 6. - Zasady przydzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym dodatkowej powierzchni mieszkalnej.

Monitor Polski

M.P.1983.30.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1983 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.