§ 2. - Zasady przydzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym dodatkowej powierzchni mieszkalnej.

Monitor Polski

M.P.1983.30.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1983 r.
§  2.
W razie zbiegu uprawnień do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej u osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, uprawnienie do dodatkowej powierzchni mieszkalnej przysługuje nauczycielowi akademickiemu niezależnie od uprawnień innych osób.