§ 8. - Zasady przekazywania gospodarstw pomocniczych (rolnych) oddziałów zaopatrzenia robotniczego i rozliczeń z tego tytułu.

Monitor Polski

M.P.1957.60.368

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1957 r.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.