§ 7. - Zasady przekazywania gospodarstw pomocniczych (rolnych) oddziałów zaopatrzenia robotniczego i rozliczeń z tego tytułu.

Monitor Polski

M.P.1957.60.368

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1957 r.
§  7.
Zarządzenie dotyczy również gospodarstw pomocniczych OZR, przekazanych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, co do których nie dokonano jeszcze rozliczeń.