§ 8. - Zasady podziału funduszu zakładowego przeznaczonego na nagrody.

Monitor Polski

M.P.1965.61.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1965 r.
§  8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1966 r. Podział części funduszu zakładowego, przeznaczonego na nagrody z funduszu zakładowego wygospodarowanego za 1965 r., nastąpi według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 1965 r.