§ 4. - Zasady podziału funduszu zakładowego przeznaczonego na nagrody.

Monitor Polski

M.P.1965.61.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1965 r.
§  4.
Zainteresowani ministrowie wspólnie z zarządami głównymi związków zawodowych określą tryb postępowania przy ustalaniu zadań, o których mowa w § 1 ust. 3 i w § 2, w przedsiębiorstwach o bezwydziałowej strukturze organizacyjnej lub w których ze względów organizacyjno-technicznych nie jest wskazane ustalanie zadań dla określonych komórek przedsiębiorstwa.