§ 9. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  9.
Okresem planowania kursowego doszkalania zawodowego jest rok kalendarzowy.