§ 8. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  8.
1.
Szczegółowe zasady finansowania kursowego doszkalania zawodowego reguluje zarządzenie Ministra Finansów w sprawie opracowania resortowych projektów budżetu centralnego i projektów budżetów terenowych.
2.
Kursy bez oderwania od pracy organizowane przez przedsiębiorstwa państwowe finansowane są ze środków obrotowych tych przedsiębiorstw (fundusze na to szkolenie mieszczą się w funduszach płac).