§ 7. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  7.
Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego ustala w ramach projektu Narodowego Planu Gospodarczego dla każdego ministerstwa (centralnego urzędu) liczbę kursów i kursogodzin dla wszystkich typów kursów (I, II i III stopnia) oraz liczbę osób objętych kursowym doszkalaniem zawodowym.