§ 6. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  6. 3
Organizowanie kursów z oderwaniem od pracy: dla robotników wysuniętych, kursów międzyresortowych oraz kursów wymagających zorganizowania ich na innych zasadach, niż przewiduje niniejsze zarządzenie, wymaga każdorazowo zgody Prezesa Rady Ministrów.
3 § 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 83 z dnia 16 kwietnia 1955 r. (M.P.55.36.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 kwietnia 1955 r.