§ 4. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  4.
1.
Kursy I stopnia obejmują:
a)
wyuczenie zawodu robotników,
b)
podwyższenie kwalifikacji robotników.
2.
Kursy II stopnia obejmują:
a)
podwyższenie kwalifikacji wysokokwalifikowanych robotników,
b)
podwyższenie kwalifikacji pracowników których praca wymaga wykształcenia średniego.
3.
Kursy III stopnia obejmują podwyższenie kwalifikacji pracowników, których praca wymaga kwalifikacji na poziomie wyższych studiów.