§ 3. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  3.
Ustala się następujące typy kursów:
1)
kursy I stopnia,
2)
kursy II stopnia,
3)
kursy III stopnia.