§ 21. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  21.
Przepisy §§ 2, 5 i 6 niniejszego zarządzenia nie dotyczą kursów z oderwaniem od pracy organizowanych dla nauczycieli.